În Monitorul Oficial nr. 200 din 12 martie 2020, a fost publicată Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează, din 26 februarie 2020. Pentru stingerea creanțelor fiscale, după expirarea termenelor prevăzute de Codul de procedură fiscală, debitorii […]