Soluții pentru Startup în Taxe & Conta

Planificare financiară, consultanță fiscală și servicii contabile dedicate persoanelor care dezvoltă companii Startup.

Serviciile FINAND pentru STARTUP au drept obiectiv asistarea și consilierea antreprenorilor în nevoile specifice proiectului de afacerii privind obligații contabile și fiscale și oferta sectorului financiar-bancar.

Pentru a decide inteligent, trebuie să deții informația. Consultanții FINAND vor furniza informații și analize pentru nevoile de planificare ale afacerii, pentru a evita riscurile fiscale și pentru a identifica cele mai eficiente modalități de finanțare a investițiilor și de investire a disponibilităților.

Rezultate obținute:
Respectarea legislatiei fiscale și optimizarea fiscala a bugetului de startup
Conformarea cu obligațiile contabile
Evaluarea și recomandarea de soluții de finanțare și economisire
Asistență pentru a soluționa orice problemă în domeniul financiar-contabil.
Asistență în relațiile cu autoritățile publice, fisc, primărie, etc.

Servicii fiscale dedicate STARTUP:

Înregistrarea fiscală la înființare / în scopuri de TVA, inclusiv în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Consultanță fiscală pentru tranzacții specifice privind: impozitul pe venit, TVA, impozite reținute la sursa, impozite și taxe locale, alte taxe și contribuții salariale
Analiza-diagnostic a planului de afaceri din perspectivă implicațiilor fiscale
Întocmirea / verificarea / depunerea tuturor declarațiilor fiscale: Decontul de TVA (300) lunar sau trimestrial, Declarației de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni (070) etc.
Asistență pe parcursul controlului fiscal
Certificarea declarațiilor fiscale

Servicii contabile dedicate STARTUP:

Organizarea și ținerea contabilității și întocmirea raportărilor contabile pentru companii micro și mici
Asistență în întocmirea unor rapoarte contabile operationale pentru manager
Consultanță contabilă pentru stabilirea tratamentului contabil aplicabil unor tranzacții specifice și legătura cu tratamentul fiscal asociat
Înregistrarea cronologică a documentelor contabile primare folosind software specializat
Asistență privind întocmirea documentelor justificative primare
Plata tuturor obligațiilor fiscale
Asistență contabilă periodică acordată contabililor proprii