Consultanță pentru IMM în Finanțe & Taxe

Pentru a decide inteligent privind afacerea dvs., FINAND va analiza şi culege date și informații relevante, va documenta şi asista decizii privind managementul financiar al afacerii, va critica şi comenta aspecte/documente cu implicații financiar-fiscale.

Pentru a identifica împreună decizia optimă, FINAND va oferi ajutor pentru înţelegerea şi administrarea eficientă a elementelor cheie de performanţă financiară al afacerii.

Orice manager trebuie să monitorizeze cu atenţie rezultatele financiare pentru a evalua riscurile, potenţialul şi oportunităţile de dezvoltare ulterioară ale afacerii. FINAND IMM FINANTE & TAXE este soluţia ideală pentru a asista şi ajuta managerii să îşi îmbunătăţească afacerea şi să ia decizii optimizate.

Suntem capabili sa reducem riscurile prin sintetizarea si interpretarea legislatei in vigoare pe diferite tematici solicitate, prin sublinierea importantei informatiilor fiscal-contabile asupra rezultatelor, prin prezentarea facilităţilor şi alternativelor fiscale si prin suport in implementarea metodelor de optimizare fiscala.

Rezultate obținute:
Respectarea legislatiei fiscale, optimizarea fiscală a tranzacțiilor și conformarea cu obligațiile contabile
Evaluarea și recomandarea de soluții de finanțare și economisire
Asistență pentru soluționarea oricărei probleme în domeniul financiar-contabil.
Asistență în relațiile cu autoritățile publice, fisc, primărie, etc.

Servicii fiscale dedicate IMM:

Consultanță fiscală pentru tranzacții specifice in ceea ce priveste: impozitul pe venit, TVA, accize, impozite reținute la sursa, impozite și taxe locale, taxe și contribuții salariale
Întocmirea / verificarea tuturor declarațiilor fiscale: Decontul de TVA (300) lunar sau trimestrial, Declarației de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni (070) etc.
Depunerea tuturor declarațiilor la administrația financiară
Înregistrarea fiscală în scopuri de TVA, inclusiv în Registrul Operatorilor Intracomunitari
Asistență pe parcursul controlului fiscal
Certificarea declarațiilor fiscale

Servicii contabile dedicate IMM:

Consultanță contabilă pentru stabilirea tratamentului contabil aplicabil unor tranzacții specifice și legătura cu tratamentul fiscal asociat
Asistență contabilă periodică acordată contabililor proprii

Servicii financiare dedicate IMM:

Analiza și recomandarea de produse si servicii bancare, credite, depozite, leasing, cont curent
Identificarea costurilor ascunse, calcul independent al costurilor reale
Evaluarea și recomandarea de soluții de economisire/investiții
Identificarea și recomandarea de soluții de asigurare
Analiza și formularea de comentarii privind contractele de credit
Asistență pe parcursul semnării contractelor de credit/depozit/asigurare/brokeraj
Relaționarea cu instituții bancare/publice privind alte obligatii / drepturi