Soluții și servicii pentru Persoane Fizice Autorizate în Taxe & Conta

Consultanță fiscală, planificare financiară și servicii contabile personalizate pe nevoile Persoanelor Fizice Antreprenor.

FINAND Consultant Personal PFA TAXE & CONTA are drept obiectiv asistarea și consilierea Persoanelor Fizice Autorizate / Întreprinderilor Individuale pentru identificarea soluțiilor optime financiare și fiscale pentru administrarea bugetului afacerii personale.

Consultanța fiscal-contabilă ajută afacerea dvs. să evite riscurile fiscale și amenzile / dobânzile calculate de autorități pentru derularea unor tranzacții fără respectarea prevederilor legale.

Rezultate oferite:
Respectarea legislatiei fiscale si optimizarea fiscala a tranzactiilor
Conformarea cu obligațiile contabile
Evaluarea și prezentarea clară a performanței financiare a afacerii

Servicii contabile dedicate PFA:

Organizarea și ținerea contabilității și întocmirea raportărilor contabile pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale.
Asistență în întocmirea unor rapoarte contabile operationale pentru manager
Consultanță contabilă pentru stabilirea tratamentului contabil aplicabil unor tranzacții specifice și legătura cu tratamentul fiscal asociat
Înregistrarea cronologică a documentelor contabile primare folosind software specializat
Completarea Registrului de încasări și plăți și a Registrului inventar
Asistență privind întocmirea documentelor justificative primare
Plata tuturor obligațiilor fiscale
Asistență contabilă periodică acordată contabililor PFA

Servicii fiscale dedicate PFA:

Consultanta fiscala pentru tranzactii specifice in ceea ce priveste: impozitul pe venit, TVA, impozite retinute la sursa, impozite si taxe locale, taxe si contributii salariale
Asistenta pe parcursul controlului fiscal
Întocmirea / verificarea tuturor declarațiilor fiscale: Declarația 220 privind venitul estimat, Declarația 200 privind venitul realizat, Decontul de TVA (300) lunar sau trimestrial, Declarației de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni (070), Declarația 394 privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național; Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile intracomunitare de bunuri (390)
Depunerea tuturor declarațiilor la administrația financiară
Inregistrarea fiscala a companiilor in scopuri de TVA, inclusiv in Registrul Operatorilor Intracomunitari
Certificarea declarațiilor fiscale