Servicii Contabile

Pentru afacerile personale sau la început de drum, PFA sau startup, suntem convinși că antreprenorii au nevoie de un contaconsultant.
Oferim servicii contabile la pachet cu soluțiile de planificare și consultanță fiscală personalizate pe nevoile persoanelor fizice autorizate și companiilor startup.

Avem convingerea că serviciile noastre contabile și de consultanță oferă plus valoare, asigurănd siguranţa raportărilor contabile obligatorii, exactitatea cifrelor şi conformitatea întregului proces financiar-contabil al afacerii dumneavoastră.

Serviciile contabile FINAND acoperă aspecte privind:

– organizarea și ținerea contabilității și întocmirea raportărilor contabile pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / companiilor micro și mici
– asistență în întocmirea unor rapoarte contabile operationale pentru manager(i)
– consultanță contabilă pentru stabilirea tratamentului contabil aplicabil unor tranzacții specifice și legătura cu tratamentul fiscal asociat
– înregistrarea cronologică a documentelor contabile primare folosind software specializat
– completarea Registrului de încasări și plăți și a Registrului inventar PFA
– asistență privind întocmirea documentelor justificative primare
– plata tuturor obligațiilor fiscale
– asistență contabilă periodică acordată contabililor PFA/proprii pentru tranzacții complexe