În Monitorul Oficial nr. 201 din 12 martie 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Au fost operate următoarele modificări în organizarea și funcționarea ANAF: – A fost introdus un nou principiu care stă la baza activității Agenției, și […]