Durata: 2 semestre. Discipline: Teoria generală a dreptului fiscal, Drept contabil, Impozitarea companiilor, Drept fiscal internațional, Protecția drepturilor contribuabililor și procedura fiscală, Drept fiscal al Uniunii Europene, Taxa pe valoarea adăugata, Impozitarea persoanelor fizice, Contenciosul fiscal, Executarea silită a creanțelor bugetare. La aceste discipline se adaugă câte o disciplină opțională în fiecare semestru, Practica de […]