Prof. univ. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a fost membru al completului de judecată. Cererile de decizie preliminară au fost formulate de Tribunalul Fiscal Federal, Austria, în cadrul unor litigii între K (cauza C‑58/20) și DBKAG (cauza C‑59/20), pe de o parte, și Finanzamt Österreich, fostă Finanzamt Linz (Administrația […]