De ce în insolvenţă se deschid dosare separate pentru diverse cereri preliminare, inclusiv pe contencios fiscal, apoi după soluţionarea tuturor cererilor se judecă cererea de reorganizare/faliment, inclusiv răspunderea administratorului, dar în penal nu se aplică această formulă, inclusiv pe contencios fiscal, ca să nu se încalce principiul securităţii juridice sau principiul ne bis in idem? […]