În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria LI 103/1 din data de 3 aprilie 2020, a fost publicată Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020. La 30 ianuarie 2020, […]