În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative. Astfel, luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, se adoptă următoarele măsuri: 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul […]