În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L-62 din 2 martie 2020, a fost publicată Directiva (UE) 2020/284 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată. În Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se introduce o nouă secțiune, intitulată […]