Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că în cazul necontestării unei taxe pe clădire, stabilite printr-o decizie de impunere, cu valoare de titlu executoriu, apare ca inadmisibilă cenzurarea acestui titlu pe calea unei acțiuni în restituire, întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză. În speță, instanța supremă a apreciat că în materie fiscală, îmbogăţirea […]