În Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie 2019, a fost publicată Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice. Actul reglementează, bifurcat, procedura ce urmează a fi respectată pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și cea pentru stabilirea […]