În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 676 din 14 august 2019 a fost publicată Ordonanța nr. 13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 1.449.536 mii lei prin diminuarea cu suma de […]