Tribunal Galați a decis că răspunderea solidară a administratorilor este angajată atunci când aceştia cu rea-credinţă nu au cerut deschiderea procedurii insolvenţei pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei, iar aceeaşi răspundere se antrenează și atunci când aceleaşi persoane, cu rea-credinţă, nu şi-au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale şi nu au depus la termen declaraţiile fiscale. În […]