Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul TVA

279
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 259/1 din 16 octombrie 2018 a fost publicat Regulamentul (UE) 2018/1541 al Consiliului din 2 octombrie 2018 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 904/2010 și (UE) 2017/2454 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Sistemul actual de impozitare a schimburilor comerciale între […]

Citeste articolul integral pe / Read the full article Fiscalitate – JURIDICE.ro