Judecătorul portughez se întreabă cu privire la fuziunea inversă și deducerea fiscală (C-438/18). Situația de fapt: 1. avem o fuziune inversă și o legislație care stabilește că dobânzile datorate pentru împrumuturile obținute de la terți (pe care societatea absorbită ar fi putut să le deducă dacă nu ar fi intervenit fuziunea) pentru achiziționarea capitalului filialei […]