În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 195/3 din 1 august 2018 a fost publicat Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Obiectivul prezentului acord îl reprezintă stabilirea cadrului pentru cooperarea administrativă între statele membre ale Uniunii și Norvegia, pentru a permite autorităților […]