Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE –Livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros – Transferul de către o societate pe acțiuni al unui imobil în beneficiul unui acționar în schimbul răscumpărării acțiunilor sale Judecătorul raportor în această cauză a fost prof. dr. Camelia Toader, judecătorul român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În […]