În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 139/1 din 5 iunie 2018 a fost publicată Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal cu privire la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării. Pentru a permite luarea de noi inițiative […]