În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 125 din data de 08 februarie 2018 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Astfel, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de […]