Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Impozitare – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112 / CE – Articolul 73 – Bază impozabilă – Articolele 306-310 – Sistemul special pentru agenții de voiaj – Excluderea acestui tip de vânzări pentru societățile afiliate – Determinarea generală a bazei de impozitare pentru o anumită […]