În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 348/1 din 29 decembrie 2017 a fost publicat Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliuluidin 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului stabilește norme privind schimbul și stocarea de informații de […]