04 decembrie 2017: Avocatul general propune: „Articolul 1 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis este nevalid în măsura în care stabilește în cadrul dispozitivului de minimis o diferență de tratament între activitățile economice pur naționale […]