În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 778 din data de 02 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Noutatea constă în eliminarea de la calculul impozitului/taxei pe teren pe ranguri de localități – lei/ha, conform încadrării făcute de consiliul local, a terenurilor amplasate […]