Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cele efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, neavând acest caracter cheltuielile cu serviciile pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în vederea desfăşurării activităţii. În speţă, faţă de [...]