Obligații, impozitarea veniturilor nomazilor digitali

35

impozitele și contribuțiile datorate de nomazii digitali

Nomazii digitali nu vor plăti nici impozit pe venit, nici asigurări sociale pentru veniturile din salarii obținute din străinătate, atâta timp cât nu îndeplinesc condiția de rezidență fiscală în România. Nomazii digitali sunt scutiți de taxe, dacă nu petrec mai mult de șase luni pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive pe teritoriul țării noastre, iar dacă depășesc această perioadă salariile le vor fi impozitate conform regulilor uzuale din Codul fiscal.

Legea nr. 69/2023 a modificat Codul fiscal privind salariile obținute de către nomazii digitali, așa cum sunt definiți ei de legislația privind regimul străinilor în România (OUG nr. 194/2002, modificată în 2022 pentru nomazii digitali), din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă încheiat cu o societate nerezidentă.

Conform legii din România, prin nomad digital se înțelege străinul care fie este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, fie deține el însuși o astfel de companie care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și își poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Persoanele care se înscriu în această categorie au fost scutite în mod expres de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru veniturile obținute din străinătate, cu condiția de a nu depăși o perioadă de ședere în România de 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Legislația europeană definește NOMAZII DIGITALI ca fiind lucrători care își desfășoară munca în regim de telemuncă trans-frontalieră. În cursul lunii aprilie 2023, Statele Membre ale Uniunii Europene, alături de Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția și Regatul Unit au fost invitate să semneze un Acord cadru în ceea ce privește contribuțiile sociale, care le va facilita angajatorilor și angajaților să opteze să rămână acoperiți de sistemul de asigurări sociale din statul angajatorului, pentru situațiile în care angajații lucrează de acasă în țara de rezidență pentru mai puțin de 50% din timp (față de 25% din timp, cât reglementează legislația europeană în prezent).

De anul trecut, România are un cadru legislativ mai coerent în ceea ce privește nomazii digitali, după ce OUG 194 / 2022 a fost actualizată prin Legea nr. 22/2022, astfel încât angajații de acest fel să poată primi permise și vize de ședere temporară în țara noastră. Prin această mutare legislativă, România se alătură și altor state europene care oferă asemenea vize pentru nomazii digitali, cum sunt: Spania, Germania, Portugalia, Croația, Cehia sau Estonia.

România figurează în topul clasamentelor de atractivitate pentru nomazii digitali – The Digital Nomad Index