CJUE. C-457/21 P | Comisia/Amazon.com și alții. Soluțiile fiscale anticipate: în opinia avocatei generale Kokott, Comisia a constatat în mod eronat că Luxemburgul a acordat ajutoare de stat incompatibile în favoarea Amazon, sub formă de avantaje fiscale

33
Pentru a aprecia dacă există un avantaj fiscal selectiv, Comisia s-a întemeiat pe sistemul de referință greșit, și anume pe Liniile directoare ale OCDE privind prețurile de transfer (PT) în loc de dreptul luxemburghez. Prin Decizia din 4 octombrie 2017, Comisia a constatat că Luxemburgul a acordat, printr-o soluție fiscală anticipată din anul 2003, ajutoare […]

Citeste articolul integral pe / Read the full article Fiscalitate – JURIDICE.ro