sâmbătă, septembrie 18, 2021

Marii contribuabili primesc o gură de aer: ANAF extinde cu șase luni perioada de...

Autoritatea fiscală oferă un răgaz marilor contribuabili, amânând cu șase luni data primei raportări a Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T) sau D-406, cum a fost el numit. Măsura vine în condițiile în care, așa cum arăta cu doar o săptămână în...

Natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin SAF-T | Proiect

Joi, 16 septembrie 2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de con...

Examen de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent –...

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 15 septembrie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 11/2021 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2021. Examenul...

Actualizarea procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal în vederea completării, depunerii...

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 15 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 966/1.208/2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal cen...

Modificarea HG pentru aprobarea programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”...

Marți, 14 septembrie 2021, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medi...

Modificarea și completarea normelor metodologice privind TVA

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 14 septembrie 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 928/2021 pentru modificarea și completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea...

Facultatea de Drept din Timișoara. Admitere masterat 2021. Ultima zi pentru înscrieri

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează admitere pentru studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Carieră judiciară, Științe penale, Contencios administrativ și fiscal, Dreptul Uniunii Europene / Euro...

Un nou prag depășit în practica prețurilor de transfer: ANAF acceptă ajustări voluntare prin...

La fel ca în multe alte state, administrația fiscală din România a devenit extrem de atentă atunci când vine vorba de prețuri de transfer, în special cu ocazia desfășurării inspecțiilor fiscale. Legislația fiscală din domeniul prețurilor de transfer a ...

Ce se întâmplă cu sumele achitate în temeiul unui act administrativ fiscal anulat –...

Practica recentă arată că organele fiscale nu au abandonat încercările de a tergiversa pe cât posibil restituirea sumelor pe care contribuabilul le-a achitat în temeiul unui act administrativ fiscal ce a fost anulat definitiv de instanțele judecătoreșt...

Despre reexaminarea deciziei de soluționare a contestației. Sau în ce măsură intențiile bune ale...

Unul dintre elementele de noutate aduse Codului de procedură fiscală la finele anului precedent, odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pre...