miercuri, ianuarie 16, 2019

CJUE. Impozitarea prestărilor de servicii efectuate de o societate de plasare a forței de...

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 12 martie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-594/13 „go fair” Zeitarbeit cu privire la impozitarea prestărilor de servicii efectuate de o societate de plasare a forței de muncă temporară. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată […]

ICCJ. Descărcarea din gestiune a mijloacelor fixe, fără a exista documente justificative. Consecințe fiscale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în condițiile în care reclamanta și-a descărcat gestiunea de mijloace fixe cu sumele reprezentând valoarea de intrare în evidența contabilă a utilajelor importate, fără ca această operațiune să fie însoțită de documente care să ateste casarea lor (împrejurare de fapt atestată și de expertiza judiciară efectuată […]

ICCJ. Descărcarea din gestiune a mijloacelor fixe, fără a exista documente justificative. Consecințe fiscale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în condițiile în care reclamanta și-a descărcat gestiunea de mijloace fixe cu sumele reprezentând valoarea de intrare în evidența contabilă a utilajelor importate, fără ca această operațiune să fie însoțită de documente care să ateste casarea lor (împrejurare de fapt atestată și de expertiza judiciară efectuată […]

ICCJ. Descărcarea din gestiune a mijloacelor fixe, fără a exista documente justificative. Consecințe fiscale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, în condițiile în care reclamanta și-a descărcat gestiunea de mijloace fixe cu sumele reprezentând valoarea de intrare în evidența contabilă a utilajelor importate, fără ca această operațiune să fie însoțită de documente care să ateste casarea lor (împrejurare de fapt atestată și de expertiza judiciară efectuată […]

Completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din data de 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008. Actul normativ completează Normele metodologice privind […]

Completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din data de 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008. Actul normativ completează Normele metodologice privind […]

Completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din data de 10 martie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 221/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008. Actul normativ completează Normele metodologice privind […]

ICCJ. Lipsa documentelor care să demonstreze caracterul real al operațiunii economice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că operatorul economic nu poate pretinde recunoașterea dreptului de deducere a TVA în situația în care facturile înregistrate în evidența contabilă nu sunt însoțite de documente justificative privind necesitatea și realitatea prestărilor de servicii, neexistând note de recepție, fișe de magazie ori bonuri de consum pentru lucrările […]

ICCJ. Lipsa documentelor care să demonstreze caracterul real al operațiunii economice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că operatorul economic nu poate pretinde recunoașterea dreptului de deducere a TVA în situația în care facturile înregistrate în evidența contabilă nu sunt însoțite de documente justificative privind necesitatea și realitatea prestărilor de servicii, neexistând note de recepție, fișe de magazie ori bonuri de consum pentru lucrările […]

ICCJ. Lipsa documentelor care să demonstreze caracterul real al operațiunii economice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că operatorul economic nu poate pretinde recunoașterea dreptului de deducere a TVA în situația în care facturile înregistrate în evidența contabilă nu sunt însoțite de documente justificative privind necesitatea și realitatea prestărilor de servicii, neexistând note de recepție, fișe de magazie ori bonuri de consum pentru lucrările […]