sâmbătă, noiembrie 27, 2021

Avocaţii STOICA & Asociaţii au obţinut anularea taxei locale de mediu (peste 1,86 mil....

Curtea de Apel Galaţi a decis anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local Galaţi nr. 141/22 noiembrie 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, în ceea ce priveşte taxa stabilită pentru activitatea de metalurgie şi siderurgie practicată de întreprinderile foarte mari, societatea vizată de această măsură fiind ArcelorMittal Galaţi SA. Soluţia instanţei consacră anularea unei […]

Norme metodologice ref. raportarea contabilă anuală pentru instituțiile de credit I Proiect

Joi, 1 februarie 2018, Banca Națională a României a lansat în dezbatere publică proiectul Ordinului pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publ...

CJUE. C-500/16, Caterpillar. Acțiune de recuperare a TVA-ului plătit, declarat nedatorat urmare a unei...

Marți, 30 ianuarie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a adoptat în cauză o ordonanță de rectificare. :: Ordonanța (în limba franceză) :: Hotărârea rectificată *** Trimitere preliminară – Fiscalitate – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăuga...

Termenul de depunere al Declaraţiei 600 – OUG 2/2018

Prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2/2018 din 31 ianuarie 2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018, termenul limită până la care contribuabilii perso...

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru județul Neamț...

Marți, 9 aprilie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul d...

Modificarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31...

Marți, 20 iulie 2021, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bu...

ANAF. Operațiuni de modernizare a rețelei de comunicații

În perioada 21-22 noiembrie 2020 serviciile electronice furnizate prin intermediul portalului www.anaf.ro vor fi indisponibile întrucât vor avea loc operațiuni de modernizare a rețelei de comunicații SAN (Storage Area Network), potrivit unui comunicat....

CJUE interzice aplicarea cotei reduse de TVA operațiunilor privind cărțile furnizate prin descărcare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat joi, 5 martie 2015, în cauzele C-479/13, Comisia/Franței și C-502/13, Comisia/Luxemburg. Curtea a declarat că prin aplicarea unei cote reduse de taxă pe valoarea adăugată („TVA”) de 5,5% și, respectiv, de 3% pentru furnizarea de cărți digitale, aceste două state membre nu și-au îndeplinit obligațiile care le […]

Loteria Bonurilor Fiscale – aprobată de Guvern

Potrivit Comunicatul de presă publica de MFP, în şedinţa de Guvern din 28 ianuarie 2015 a fost aprobată ordonanţa privind organizarea Loteriei Bonurilor Fiscale. Actul aprobat a fost modificat în urma dezbaterilor publice, principalele noutăţi fătă de versiunea a 2-a publicată de MFP sunt: – Extinderea dreptului de participare pentru persoanele de toate vârstele (s-a […]

Loteria Bonurilor Fiscale – aprobată de Guvern publicat pe CodFiscal.NET - Finante Fiscal Conta.

Scutirea de TVA pentru servicii în legătură cu operarea bancomatelor și distribuirea de...

În data de 3 octombrie 2019 a fost publicată hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene, C-42/18 – Cardpoint, cu privire la interpretarea prevederilor privind scutirea de TVA privind plățile sau viramentele (scutire prevăzută de Directiva de...