sâmbătă, mai 15, 2021

Declarația unică privind veniturile avocaților. O furăciune a statului din avutul neştiutorilor

Declaraţia unică (formular 212), ce a fost modificată din nou pe 12 mai 2021 (aceste veşnice modificări înainte de termen), este depusă anual conform Ordinelor anuale ce modifică (şi substanţial) formularul declaraţiei. Formularele şi ordinele pentru d...

Constatarea existenței ori stingerii creanței fiscale

Chiar și în situațiile în care creanțele fiscale izvorâte din săvârșirea unor fapte penale sunt stabilite în cadrul unui dosar penal în care contribuabilul are calitatea de inculpat, instanța penală trebuie să aplice într-o manieră corectă dispozițiile...

Curtea de Apel Timișoara. Interpretarea unor dispoziții ref. obligațiile proprietarilor de clădiri și terenuri...

Curtea de Apel Timișoara, interpretând gramatical dispozițiile art. 168 lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, a concluzionat că proprietarii clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravi...

Completarea HG ref. modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit...

Joi, 13 mai 2021, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr.392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice...

Casa de Asigurări a Avocaților va informa ANAF privind pensiile avocaților

În ședința sa din 25 martie 2021, Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților a aprobat propunerea Direcției Generale de Informații Fiscale propune încheierea unui protocol de colaborare privind „transmiterea de către CAA a unor...

Stingerea obligației fiscale

Multe dificultăți se nasc în drept din utilizarea defectuoasă a terminologiei. „Să încetăm să mai utilizăm cuvinte diferite pentru a desemna aceleași lucruri și aceleași cuvinte pentru a desemna lucruri diferite” a spus Leon Duguit. În fisc...

CJUE. C-87/20, Hauptzollamt B. Introducere pe teritoriul vamal al Uniunii Europene a unei cantități...

Cererea de decizie preliminară a fost formulată de către Curtea Federală Fiscală, Germania, în cadrul unui litigiu între Hauptzollamt B (Biroul vamal principal B, Germania), pe de o parte, și XY, pe de altă parte, în legătură cu confiscarea a șase cuti...

TUE. T-816/17, Luxemburg/Comisia, și T-318/18, Amazon EU și Amazon.com/Comisia. Lipsa unui avantaj selectiv în...

Potrivit Tribunalului, Comisia nu a demonstrat corespunzător cerințelor legale că a existat o reducere nejustificată a sarcinii fiscale a unei filiale europene a grupului Amazon  Începând cu anul 2006, grupul Amazon și-a continuat activitățile comercia...

DOBRINESCU DOBREV obține o soluție de referință într-unul dintre cele mai mari dosare fiscale...

Vineri, 7 mai 2021, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție de referință într-unul dintre cele mai mari dosare fiscale privitoare la recalificarea fiscală a diurnelor în venituri salariale. Cauza a vizat suspendarea executării unei decizii de im...

ANAF. Modificarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală |...

Marți, 11 mai 2021, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4077/ 2020 pentru aprobarea procedurii de înto...