miercuri, august 5, 2020

ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS: Investitorii din parcurile industriale rămân scutiți de impozitul pe...

Soluția poate fi folosită în instanță de toți rezidenții parcurilor industriale aflați în situații similare, ale căror procese nu au fost finalizate definitiv. O echipă a societății de avocați ZAMFIRESCU RACOȚI VASILE & PARTNERS (ZRVP) a obținut în...

PBC Attorneys-at-Law a obținut pentru o companie importantă, activă pe piața internațională în domeniul...

PBC Attorneys-at-Law a reprezentat cu succes o importantă companie activă la nivel internațional în domeniul imobiliar într-un litigiu cu ANAF, având ca obiect respingerea nelegală a cererii de rambursare TVA. Echipa de avocați a obținut obligarea ANAF...

Opinie cu privire la autoritatea desemnată de lege pentru investigarea fraudei fiscale

Conform Regulamentului (CE) nr. 1798/2003, ANAF este autoritatea naţională raportată de România ca responsabilă cu implementarea şi supravegherea măsurilor anti-fraudă în domeniul TVA. Drept pentru care creanţele fiscale se stabilesc prin Decizie de Im...

Din nou despre bonificațiile fiscale la impozitul pe profit: unele considerații despre contribuabilii discriminați...

« Unele considerații referitoare la posibila neconstituționalitate și nelegalitate a unora dintre precizările din Comunicatul ANAF referitor la bonificațiile la impozitul pe profit în perioada crizei COVID-19 Bonificațiile fiscale acordate pe perioada ...

Dreptul la apărare în procedura fiscală. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

La data de 4 iunie 2020 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene[1] a pronunţat hotărârea în cauza C‑430/19, SC C.F. SRL[2]. Potrivit hotărârii, „[p]rincipiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul c...

Dreptul la apărare în procedura fiscală. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

La data de 4 iunie 2020 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene[1] a pronunţat hotărârea în cauza C‑430/19, SC C.F. SRL[2]. Potrivit hotărârii, „[p]rincipiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul c...

D&B obține încă o soluție de referință într-un litigiu fiscal: recunoașterea de către Înalta...

Una dintre echipele de avocați specializați în litigii fiscale din cadrul D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România, a reprezentat cu succes, în fața instanțelor judecătorești naționale, unul dintre cele mai mari grup...

Aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru anumite tipuri de tranzacții

În contextul adoptării la nivel comunitar a pachetului privind așa-numitele „remedii rapide” și în vederea clarificării unor aspecte care au generat întrebări la nivelul mediului economic, în Monitorul Oficial nr. 628/17.07.2020 a apărut Ordinul 2148/2...

Modificări aduse legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și...

OUG nr. 111/2020 asigură transpunerea în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în sco...