În Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 6 mai 2021 a fost publicată Hotărârea nr. 511/2021 pentru completarea art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016. Prezenta […]