În Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021 a fost publicată Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, din 07.01.2021. Opțiunea […]