În Monitorul Oficial nr. 364 din 06 mai 2020, a fost publicată Hotărârea nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. Titlul VII din Normele metodologice au suportat următoarele modificări/completări: 1. Se modifică unele […]