În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L-58/4 din 27 februarie 2020, a fost publicată Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare). Obiectivul Deciziei este furnizarea unei baze pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor prevăzute în legislația Uniunii referitoare la accize, și acesta nu […]