În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L-58/4 din 27 februarie 2020, a fost publicată Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare).  Directiva 2008/118/CE a fost reformată din motive de claritate, având în vedere că fost modificată în mod substanțial de mai multe ori. Obiectivul Directivei UE 2020/262 este asigurarea […]