I. Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine aspectele aduse în discuție, ne familiarizăm cu unii termeni care fiind în dezbatere se vor regăsi pe parcursul expunerii: creanţă fiscală – dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie; creditor bugetar – titularul unui drept […]