În Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 3194/2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare. În mare parte, modificările vizează protecția datelor cu […]