În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L-310/1 din 2 decembrie 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Directiva 2006/112/CE a fost modificată, întrucât o persoană impozabilă care facilitează, […]