În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C-353, a fost publicat Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Impozitarea în economia digitală” (aviz din proprie inițiativă) (2019/C 353/04). Acest aviz a fost întocmit așa cum, actualele sisteme de impozitare din lume și demersul privind erodarea bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS) se bazează pe evaluarea profitului societăților […]