Judecătorul ceh se întreabă cu privire la răspunderea în solidar pentru TVA neachit în cadrul unui lanț fraudulos (C-520/19 Armostav Místek). Situația de fapt: 1. avem o reglementare națională expresă care prevede răspunderea în solidar pentru taxa neachitată în cadrul unui lanț fraudulos 2. necesitatea de a afla dacă o atare reglementare împiedică autoritățile administrației […]