Judecătorul luxembourghez specializat doar în contencios administrativ se întreabă cu privire la cooperarea administrativă în domeniul fiscal și Carta DFUE (C-437/19). Situația de fapt: 1. avem o cerere de schimb de informații formulată de o autoritate a unui stat membru solicitant 2. aceasta definește contribuabilii care fac obiectul cererii de schimb pornind de la simpla […]