În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 270 din 12 august 2019 a fost publicată Cauza C-291/18: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 iunie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel București — România) — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția […]