În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 641 din 2 august 2019 a fost publicată Hotărârea nr. 52/2019 pentru aprobarea Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situația neachitării cotizațiilor datorate. Prin intermediul Normelor emise de Camera Auditorilor din România, Camera dorește să responsabilizezi membrii acesteia în ce privește achitarea cotizațiilor și […]