În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 10/1 din 10 ianuarie 2019 a fost publicat Avizul nr. 9/2018 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă. SINTEZĂ I. Propunerea Comisiei privind Programul UE de luptă antifraudă pentru perioada de programare 2021-2027 include o serie de […]