În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1110 din data de 28 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. La art. 105 alin. (2) din Codul fiscal, după numărul curent 13 se introduce un nou număr curent, numărul curent 14, cu următorul cuprins: Menționăm […]