În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 367 din data de 10 octombrie 2018, a fost publicat Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)]; propunerea de directivă a Consiliului […]