În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 854 din data de 9 octombrie 2018, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  Emitentul OUG nr. 89/2018 s-a bazat pe următoarele premise în adoptarea acesteia: aprobarea unei noi modalități în 2018 de alocare a sumelor din […]